Motstand

Opphavsrett, personvern og misbruk av monopolstilling. Tek-giganter møter nå motstand på mange fronter, og kunstig intelligens er bare én av faktorene.

New York Times mot OpenAI

Slik vi skrev om i januar, har New York Times gått til sak mot OpenAI på grunn av deres bruk av avisens innhold til opptrening av ChatGPT. OpenAI har nå kommet med sitt tilsvar.

Forbrukere mot Meta

Det norske Forbrukerrådet er blant åtte europeiske forbrukerorganisasjoner som klager inn Meta for en rekke brudd på personvernlovgivningen.

Medier mot Google

EU-kommisjonen konkluderte i fjor sommer med at Google misbrukte sin dominerende stilling på annonsemarkedet. Nå har over 30 europeiske medieselskaper, blant dem Schibsted, gått til søksmål med et erstatningskrav på 2,1 milliarder euro (nær 25 milliarder norske kroner).

Når EUs Digital Services Act skal gjennomføres i Norge, bør Medietilsynet få koordinatorrollen, mener presseorganisasjonene:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


I KI-strømmen

Blant KI-sakene for øvrig merker vi oss at en ny rapport viser at rundt halvparten av større nyhetsnettsteder nå blokkerer tilgangen for KI-roboter.

Utdanningsdirektoratet har nå publisert råd om bruk av KI i skolene.

Polen, som er eneste land som ennå ikke har gjennomført digitalmarkedsdirektivet, foreslår nå i et høringsnotat at bruk til generativ KI skal eksplisitt unntas fra art. 3 og 4 om tekst- og datautvinning. 

Stipender

Stortingets familie- og kulturkomité har nå avgitt innstilling om stortingsmeldingen Kunstnarkår. Særlig spørsmålet om organisasjonenes rolle i stipendtildelinger har vakt debatt.

For øvrig