Medienes uke

Mediemangfoldsutvalgets innstilling og opplags- og lesertallene kom samme dag. Og i Brussel diskuteres utvidete rettigheter for utgiverne. Her er siste uke.

Mediemangfoldet

– Det haster, sa leder i mediemangfoldsutvalget, Knut Olav Åmås, da utvalgets rapport ble lagt fram 7. mars.

Blant mange kommentarer og nyhetsvinkler tar vi bare med et lite utvalg:

Samme dag ble også opplags- og lesertall for norske medier lagt fram:

Mediene og opphavsretten

Ingen selvstendige rettigheter for presseutgivere, men rett til å gå til søksmål på vegne av opphavsmennene når stoffet blir utnyttet digitalt uten tillatelse. Dette er forslaget til Europaparlamentets saksordfører for EUs nye opphavsrettsdirektiv, Therese Comodini Cachia.

Når lærebøker kopieres

Piratutgaver av skolebøker er nok et større problem andre steder enn i Norge. Gjennom kampanjen Stop Counterfeit Textbooks kan man blant annet lære hvordan piratutgaver kan avsløres på trykk- og innbindingskvalitet. Tips: Se på limet i ryggen!

I USA er det laget enkelte læreverk med Creative Commons-lisens for ikke-kommersiell bruk, som kan kopieres til bruk i skolene. Men hva hvis de leveres til skolene av et profesjonelt trykkeri som tar betalt for sine tjenester? – Ikke noe brudd på CC-lisensen, heter det i en rettsavgjørelse.

For øvrig