Kulturarven er på nett

Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Arkivverket viste fram sine digitale strategier på Kopinorseminaret 2016. – Vi skal spille hverandre gode, var løftet fra kulturkomiteens leder Svein Harberg, som innledet seminaret.

Over 100 frammøtte fikk deretter høre om planer og gjennomførte tiltak fra de tre nasjonale institusjonene, representert ved Ole Henrik Brinchmann-Hansen fra Nasjonalmuseet, riksarkivar Inga Bolstad og direktør Aslak Sira Myhre fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet har nylig lagt ut mye av samlingene sine på nett. Internasjonalt utveksles stadig ideer, hva sies for eksempel om London-museet Tate Moderns nattlige, nettstyrte robot, til fri avbenyttelse for publikum?

Aslak Sira Myhre seminar.jpg
Aslak Sira Myhre var en av hovedinnlederne på Kopinorseminaret 4. februar. Foto: Johanna Hanno

De to institusjonene som deler på tilnavnet «Nasjonens hukommelse», Arkivverket og Nasjonalbiblioteket kunne begge presentere offensive digitaliseringsstrategier, selv om utgangspunkt og ambisjonsnivå er ulikt. Begge institusjonene opplever bred interesse og forventninger fra brukerne.

Hensynet til opphavsretten lå under som et ikke helt uttalt problem. Yngve Slettholm, adm. direktør i Kopinor, viste til at avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven allerede nå gir et godt redskap for å inngå avtaler for å bruke opphavsrettsbeskyttede verk.

– Men det må være betalingsvilje hos kulturinstitusjonene, presiserte Slettholm, samtidig som han oppfordret rettighetshavere til å være pragmatiske og løsningsorienterte.