Kopiert

Lærere melder om skytteltrafikk mellom kopirommet og klasserommet. Ukas nyhetsoppsummering er også innom NRK-arkivene, kunstavgiften og åpen tilgang til forskningsartikler.

Rapporter fra kopirommet

Læremiddelmangelen fører nå til storstilt kopiering i skolene, meldes det fra lærerhold over hele landet.

#ikketilgjengelig

Rettighetshaverorganisasjonene har lansert en kampanje for en fortsatt avtale om tilgjengeliggjøring av arkivinnhold på NRKs nett-TV.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Åpenhet og desinformasjon

Åpen tilgang (open access) til forskningsartikler gir grunnlag for en rask og bred spredning av forskningsfunn utover vitenskapelige miljøer. Men slik spredning kan også bidra til desinformasjon eller unødvendig polarisering. Hvilket ansvar har forskersamfunnet for dette?

Kunstavgiften

Offentlig omsetning av kunst over 2000 kroner er avgiftspliktig. Men det er kjøperen som betaler. Innlegg og svar i Dagsavisen:

For øvrig