Kompensasjon

Forfattere og illustratører vil at flere land skal betale for bibliotekbruk. Her hjemme er det enighet om hva NRK skal betale rettighetshaverne for bruk av arkivmateriale. I mellomtiden skrus diskusjonen om vitenskapelig formidling til nok en omdreining.

Ubestemte artikler

Tidsskriftet og den vitenskapelige publiseringen går som kjent gjennom store endringer, gjennom digitalisering og krav om åpen publisering. Nå stilles det også spørsmål ved selve artikkelen, eller paperet, som formidlingsarena.

Bibliotekvederlag til verden

35 land har ordninger der forfattere og andre rettighetshavere blir kompensert for at bøkene er tilgjengelige i offentlige bibliotek. Nå ønsker den internasjonale opphaverorganisasjonen International Authors Forum å gjøre ordningene bedre kjent, blant annet gjennom WIPO.

Ny avtale om TV-arkiver

Etter langvarige forhandlinger, og aksjoner fra rettighetshaverne, kom NRK og Norwaco rett før påske til enighet om en ny avtale om tilgjengliggjøring av innhold på NRKs nettspiller.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Videostrømming i Norden

Analysebyrået YouGov har undersøkt bruken av og kjennskapen til de store internasjonale strømmetjenestene i de nordiske landene.

For øvrig

Til slutt

Det er ikke første gang, men nå bringer The Washington Post et nytt eksempel på at amerikansk politi spiller opphavsrettslig beskyttet musikk for å unngå at videoer av dem blir publisert på Youtube.