Het høst

Sommeren har vært varm, men høsten kan bli enda hetere, i alle fall i europeisk opphavsrettsdebatt. Her er sommerens nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Ingen avklaring i EU-parlamentet

Høstsemesteret starter uten noe vedtak fra EU-parlamentet om nytt opphavsrettsdirektiv. 20. juni støttet den juridiske komiteen kompromissforslaget til saksordfører Axel Voss. 5. juli falt imidlertid forslaget i en plenumsvotering. Dette skjedde etter heftige kampanjer mot særlig to av de foreslåtte paragrafene i direktivet:

  • Artikkel 11, om utgiveres rettigheter til videreutnyttelse av medieinnhold
  • Artikkel 13, om nettsteders ansvar for brukergenerert innhold

Ny behandling i plenum er planlagt å skje 12. september. Etter at EU-parlamentet har avklart sitt syn, vil den endelige direktivbehandlingen skje i en «trilog» mellom kommisjonen, rådet og parlamentet.

Mye av argumentasjonen er nå blitt svært høylytt og ensidig, men fortsatt kommer interessante innlegg og sammenfatninger:

Norske fildelere

Dagbladet har i sommer publisert en rekke artikler som påviste omfanget av ulovlig fildeling i Norge.

Video fra Dagbladet på Youtube

For øvrig

Til slutt

De store internettplattformene, ikke minst Google, var svært aktive i lobbykampanjen mot nytt opphavsrettsdirektiv i EU, også via organisasjoner som de finansierer. EFF (Electronic Frontier Foundation) har i en årrekke vært en slik organisasjon.

That's what EFF is all about: it's a Silicon Valley corporate front group

Yasha Levine

Ukens langlesning er Yasha Levines gjennomgang av EFFs historie og tilknytning til internettindustrien, hentet fra siste utgave av tidsskriftet Baffler: