Nyheter midtsommers

EU gjør som Norge, stemmer fram ny opphavsrettslovgivning før sommerferien. Men mens ny åndsverklov trer i kraft 1. juli, er det europeiske politiske systemet noe mer tungrodd.

Et skritt nærmere nytt opphavsdirektiv

Onsdag 20. juni var det avstemning i justiskomiteen i Europaparlamentet om opphavsrettsdirektivet. Saksordfører Axel Voss fikk tilslutning til sitt bearbeidete forslag med 14 stemmer for og 9 mot:

En ny avstemning i plenum kan ventes i begynnelsen av juli. Deretter starter forhandlinger mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om en endelig direktivtekst.

Åpen tilgang

Forkjemperne for en raskest mulig overgang til et open access-system for tidskriftsartikler gir uttrykk for utålmodighet.

Samtidig står piratene klare. Nettstedet Sci-Hub lever videre:

For øvrig

Til slutt

Det er 20 år siden Tamagotchi. Det avhengighetsskapende digitale kjæledyret – var det bare et vondt forvarsel om hva som skulle komme?

At least this one doesn’t monetize my engagement through targeted advertising