Godt nytt år

– og velkommen tilbake til en ukentlig gjennomgang av nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Storebror er fri

Fra årsskiftet er en rekke verk falt i det fri, siden opphavsretten varer i 70 år etter utløpet av opphavers dødsår. Dette gjelder i år blant annet George Orwell. Men som vanlig skaper forskjellen mellom ulike vernetidsregler, ikke minst spesielle forhold i USA, en del forvirring.

Opphavsrettsdirektivet – igjen

7. juni utløper EU-landenes frist for å gjennomføre digitalmarkedsdirektivet, som ble vedtatt i 2019 og som inneholder en rekke nye bestemmelser om opphavsrett. Mange interessante betydningsforskjeller ligger skjult i oversettelser.

Direktivet er foreløpig til behandling i EØS-komiteen, og det er ikke satt noen frist for gjennomføringen i Norge. Kulturdepartementet har nå invitert til innspillsrunde:

Departementet ber også om innspill på andre deler av opphavsretten, blant annet klasseromsregelen, som sist ble behandlet i forbindelse med den nye åndsverkloven i 2018.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Danmark stengt for pirater

Det er satt punktum for ulovlige tjenester forankret i Danmark, erklærer Rettighedsalliancen.

Digital skole

En Ipad eller en PC gir liten læringseffekt i seg selv. Potensialet ligger i hvordan læreren og eleven nyttiggjør seg av mulighetene, skriver fire skoleledere i et debattinnlegg. Samtidig fortsetter diskusjonen rundt det felleskommunale prosjektet FriDA.

I USA blir læremidlene digitale i raskt tempo, og pandemien har bidratt:

Leserne logger inn

Over to tredeler har tilgang til minst ett avisabonnement. Samtidig gir innloggede lesere verdifulle brukerdata for medienes annonsesalg.

For øvrig