Førjul

Kopinornytt går inn i julen med en optimistisk rapport om piratvirksomhet i Europa og en ny kopieringsavtale for norske skoler og kommuner. Vi sees i 2022!

Ny kopieringsavtale for skolene

KS og Kopinor er enige om vilkårene for kommunenes og fylkeskommunenes kopiering i de neste fire årene. Avtalen omfatter blant annet kopiering i undervisningen for 800 000 elever i grunnskoler, videregående skoler og fagskoler.

KS og Kopinor er også blitt enige om å samarbeide for å etablere et felles kunnskapsgrunnlag om bruk og anskaffelse av læremidler i skoleverket. I uka som gikk fortsatte rapportene om en presset læreboksituasjon i skolene, noe som også gir seg utslag i kopieringen:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Piratene mister oppslutning

Piratnettsteder.png
Bruk av piratnettsteder er halvert på fire år, viser rapporten fra EUIPO. Tallene er for EU-landene + Storbritannia.

En ny rapport fra EUs immaterialrettskontor (EUIPO) viser at piratnettstedene for musikk, film og TV mister oppslutning i EU-landene. Det er imidlertid stor forskjell mellom de enkelte land.

For øvrig