Farer som lurer

Hva er mest truet, internett eller lesekunsten? Spennet er stort i dagens gjennomgang av nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Internett er truet – igjen …

Det nærmer seg avstemning i EU-parlamentet om det nye opphavsrettsdirektivet. Sist ute er et antall såkalte internettpionerer og andre personer tilknyttet teknologisektoren. De advarer mot den foreslåtte artikkel 13, som legger et ansvar på internettjenester som baserer seg på andres materiale, f.eks. musikk og video.

Nettmagasinet Politico referer i en ny artikkel argumentene fra begge sider:

Hvor frie skal dommene være?

Som vi skrev i forrige uke, vedtok Oslo byfogdembete tvungen forføyning mot nettstedet Rettspraksis.no, etter stevning fra Lovdata. Saken fortsetter, og både databasevern og offentlighetsprinsipper er ingredienser i denne saken rundt offentliggjøring av rettsavgjørelser. En av inititativtagerne til Rettspraksis er Håkon Wium Lie, som på 1990-tallet sto bak prosjektet Norges Lowwwer.

For øvrig

Til slutt

Bokbransjeanalytikeren Mike Shatzkin ser veksten i lydbokmarkedet som tegn på en dypere endring. Vil stadig flere slutte å tilegne seg innhold ved lesing?

More and more, we’re going to find that extra effort is required to make content accessible to the word-reading population

Mike Shatzkin