De store spørsmål

Hvilket forhold er det mellom opphavsretten og andre grunnleggende rettigheter? Og hvilken plass har den i økonomisk historie? Store spørsmål refereres i ukas nyhetsoverblikk. Mens prosessen fram mot åpen tilgang ruller videre.

Forskning om opphavsrettens historie

Et stort prosjekt om kreative næringer og immaterielle rettigheter er satt i gang med EU-finansiering. Leder for prosjektet er historieprofessor Véronique Pouillard ved Universitetet i Oslo.

Opphavsrett og ytringsfrihet

Flere dommer fra EU-domstolen i sommer omhandlet forholdet mellom opphavsretten og ytringsfriheten.

Fengselsdom for lærebokpirat

Rettighedsalliancen i Danmark viser til resultater i arbeidet mot ulovlig spredning av opphavsrettslig beskyttet materiale. Nå har piratvirksomheten nådd studiebøker.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Åpen tilgang og forlagsavtaler

Unit har på vegne av norske universiteter og høgskoler inngått en «publiser og les»-avtale med tidsskriftsforlaget Taylor & Francis. Avtalen bygger på samme prinsipper som avtalene med Elsevier, Wiley og Springer Nature.

Forskerforum har sett nærmere på det største av tidsskriftsforlagene, Elsevier:

Diskusjonen om lisenser og åpen tilgang har fortsatt etter Kopinors og Fagpressens seminar som vi skrev om forrige uke.

EU og opphavsrett

Hvem får ansvaret for opphavsrettsspørsmål i den nye EU-kommisjonen? Danske Margrethe Vestager vil uansett ha et hovedansvar for digitale spørsmål og konkurranse. Posten for det digitale indre marked (og opphavsrett) er imidlertid foreløpig ubesatt, etter at den franske kandidaten er avvist av EU-parlamentet.

For øvrig