De gode læremidlene

Læremidlene sto i sentrum både for Kopinorseminaret og for Stortingets utdanningskomité denne uken. For andre er utviklingen på rettighetsområdet i TV-bransjen like viktig. Og organisasjonenes landsmøtesesong fortsetter.

Kopinorseminaret-lærere.JPG
Kopinorseminaret var i år viet de gode læremidlene. Foto: Hege Lunde

Godt innhold i læremidlene

Det årlige Kopinorseminaret ble avholdt tirsdag 28. mars under tittelen «Gode læremidler i skolen». En rekke interesserte, blant dem mange fra skole- og utdanningsmiljøer, samt forfattere, forlagsfolk og andre rettighetshavere, hadde møtt fram.

Utdanningskomiteen på Stortinget har nylig avgitt en innstilling som ønsker et større mangfold i det digitale læremiddelmarkedet:

Bevegelse i NRK-avtaler

Flere fastlåste rettighetskonflikter kom inn på nye spor i uka som gikk. Dramatikerforbundet inngikk en midlertidig avtale med NRK, som også gjenopptar forhandlingene med Filmforbundet.

Mediene og Google – igjen

Google innleder sjarmoffensiv overfor mediebransjen, mens europeiske medieselskap fortsatt ikke har mistet troen på å oppnå egne opphavsrettigheter.

Nytt om navn

For øvrig

Kriznik-Heidi-Marie.jpg
Heidi Marie Kriznik. Foto: Espen Tollefsen

Litteraturen er et rom for alt det andre, for ting som betyr vel så mye for oss mennesker som planer og resultater og penger.

Nyvalgt leder av Den norske Forfatterforening,
Heidi Marie Kriznik