Balanse

Det dreier seg om å finne balansen, både mellom aktørene i strømmeøkonomien og i spørsmålet om digital undervisning. For å nevne to eksempler fra ukas gjennomgang av opphavsrett og kulturøkonomi, som også tar oss til Marrakech.

Politisk kritikk av strømmeøkonomien

En rapport som i sommer ble publisert av det britiske parlamentets kulturkomité retter kritikk mot det økonomiske systemet knyttet til musikkstrømming. Både manglende vederlag til musikkskaperne og de store musikkselskapenes dominans blir kritisert.

Komiteens rapport er både publisert som en tradisjonell rapport og i en tilrettelagt nettversjon:

Digitale dilemmaer

Over åtte av til grunnskoleelever har undervisning via egen PC eller nettbrett, ifølge tall fra FIKS-enheten ved Universitetet i Oslo. Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet vil finne den gode balansen, mens skolene rapporterer om forsinkelser i innføring av fagfornyelsen.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Til Marrakech

Ny forskrift til åndsverkloven inneholder bestemmelser som gjennomfører Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet i norsk rett. Hensikten er å gi bedre tilgang til litteratur for blinde og personer med funksjonsnedsettelser.

For øvrig