Assortert

Ukas nyhetsoppsummering fra opphavsrett og kulturøkonomi starter med amerikanske e-bøker og avslutter med et eksempel på tvilsom bruk av rusthindrende maling.

Full stopp for e-boklov

Flere amerikanske delstater forsøkte i vinter å innføre lover som påla forlagene å levere e-bøker til bibliotek på «rimelige vilkår». I februar skrev vi om at loven i Maryland var stoppet ved midlertidig forføyning. Nå har en domstol fastslått at loven er ukonstitusjonell og strider mot opphavsretten.

Betaling fra strømmeselskapene

Flere har tatt til orde for at det strømmeinntektene bør avgiftsbelegges til fordel for filmproduksjon. I Danmark går nå diskusjonen høylydt.

Nå går Spotify etter lydbøkene

Overtagelsen av lydbokplattformen Findaway viser at strømmegiganten satser stort på lydbokdistribusjon.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Sverige og opphavsretten

Den svenske regjeringen har lagt fram utkast til endringer i opphavsrettsloven, for å gjennomføre EUs digitalmarkedsdirektiv fra 2019.

Danmark og digitalkopieringen

Nå omfatter også danske kopieringsavtaler digital bruk av pressestoff i skolen.

For øvrig