Arkiver på nett – med rettighetene klarert

Mye av de offentlige arkivenes innhold er opphavsrettslig beskyttet. De opprinnelige opphavsmennene kan være vanskelig å finne, men dette kan løses gjennom kollektiv rettighetsforvaltning og avtalelisens.

Slettholm-arkivmotet.jpg
Kollektive avtaler kan løse arkivenes utfordringer, sa Yngve Slettholm på det 7. norske arkivmøtet. (Foto: Trond Smith-Meyer)

Dette var budskapet fra Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm da han 5. april holdt innledning for det 7. norske arkivmøtet. Arkivmøtet samlet over 350 arkivfolk fra hele landet.

– Rettighetsorganisasjonene er klare til å gå inn i forhandlinger og finne løsninger sammen med sektoren, sa Slettholm, som også pekte på flere lovendringer som hadde gjort det lettere for institusjonene å få klarert sine rettigheter.

Kopinor har allerede avtale med Nasjonalbiblioteket om tilgjengeliggjøring av bøker. Deres Bokhylla-tjeneste omfatter allerede over 200 000 bøker som kan søkes opp og leses på nett.

– Alternativet er individuell klarering med hver enkelt opphavsmann, sa Slettholm, og minnet samtidig på at rettighetene til videre bruk (f.eks. ved hjelp av Creative Commons-lisenser), må være avklart med opprinnelig opphavsmann.