Verden og hjem igjen

Ukas oppsummering fra opphavsrett og kulturøkonomi starter med et internasjonalt blikk. Og EU-direktivene er ennå ikke tolket ferdig.

Kopinors internasjonale verden

International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) har avholdt sitt årsmøte i Edinburgh. Her ble Kopinors adm. direktør valgt til president for verdensorganisasjonen.

IFRROS nye ledelse-2
IFRROs nyvalgte presidentskap, fra venstre Dora Makwinja (Cosoma, Malawi), Tracey Armstrong (Copyright Clearance Center, USA) og Yngve Slettholm fra Kopinor. Foto: Hege Lunde

Artikkel 17

Den het en gang artikkel 13 og ble kraftig diskutert. Bestemmelsen i det nye EU-direktivet om opphavsrett pålegger plattformeier et ansvar for brukeropplastet materiale. Hva ligger egentlig i artikkelen? Her kommer en detaljert gjennomgang.

  • The New Copyright Directive: Article 17 and copyright limitations – picking two cherries and leaving the rest to spoil? (Kacper Szkalej i Kluwer Copyright Blog)

It is an understatement to say that Article 17 is a compromise article

For øvrig