Velkommen til Kopinornytt

Nå presenterer Kopinor et nytt forum for nyheter og meningsutveksling om opphavsrett og kulturøkonomi.

Kopinor har lenge formidlet ukentlige nyhetsbrev der vi gjennom de såkalte «Kopinorklipp» har fulgt utviklingen innenfor disse områdene, både nasjonalt og internasjonalt. Nyhetsbrevene fortsetter, men det er vårt mål at diskusjonen og nyhetsformidlingen skal finne et hjem her i Kopinornytt.

Kopinornytt vil følge utviklingen innenfor opphavsrett og rettighetsforvaltning,  digital formidling av kultur og kunnskap og aktiviteter innenfor rettighetshavernes organisasjoner.

Mye av dekningen vil skje her på nettstedet, mens oppsummeringer vil komme som vanlig på fredagens nyhetsbrev. Gjennom uka vil vi også legge ut små klipp og notiser direkte på Twitter (følg @Kopinor).

Vi håper å kunne få flere stemmer inn i diskusjonen, både som inviterte skribenter og som deltagere i diskusjonen i forbindelse med de enkelte artiklene.

Velkommen til Kopinornytt!

Trond Smith-Meyer, redaktør
tsm@kopinor.no