Utenfra

Det meste er amerikansk i denne oppsummeringen av de siste ukenes nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Krav om korrekt kreditering

En rekke låtskrivere har gått sammen om et opprop mot en praksis der blant annet artister og produsenter er kreditert som opphavere uten å ha bidratt til å skape musikken.

We hope that this action will protect the future «us», the next generation of songwriters

The Pact


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Høyesterettsdom i Google–Oracle-saken

USAs høyesterett avsa denne uka dom i saken mellom Google og Oracle, etter at den har versert for retten i over ti år. Saken dreier seg om rettighetene til deler av Javas API, som Google hadde benyttet deler av i sin Android-løsning.

Google fikk fullt medhold i dommen, som både tar for seg spørsmålet om opphavsrett til dataprogrammer og vilkårene for unntak fra opphavsretten (fair use i amerikansk rett).

Et lite utvalg av de mange kommentarene og analysene som dommen har avfødt:

For øvrig

Til slutt

Tryllekunstneren og «utbryterkongen» Harry Houdini registrerte opphavsretten til flere av sine numre, i klassen for dramatiske komposisjoner. De er falt i det fri nå, om noen har lyst til å forsøke seg.