Tvil og tro

Hva skal vi mene og tro om kunstig intelligens? Svarene spriker mer og mer. Ukas nyhetsoppsummering fra opphavsrett og kulturøkonomi følger også opp spørsmålet om betaling for musikkstrømming.

Nasjonal digitaliseringsstrategi

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi og har bedt om innspill:

Siste fra KI

Ukas bukett med nyheter om kunstig intelligens går fra entusiasme til kritikk, ettertanke og klare krav:

I USA har den føderale opphavsrettsetaten U.S. Copyright Office gjennomført en høring om opphavsrett og kunstig intelligens. Over 9000 svar er kommet inn. Kopinors søsterorganisasjon Copyright Clearance Center (CCC) er en av dem som har svart.

Just because a developer wants to use “everything” does not mean it needs to do so, is entitled to do so, or has the right to do so.

Fra CCCs høringsuttalelse


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Hvem skal få betalt?

Spotify og andre strømmeselskaper endrer grensene for hvem som skal få vederlag utbetalt. Nå kommer forslag om egne strømmetjenester for nisjemusikk, mens kulturkomiteen i EU-parlamentet  også har diskutert saken.

For øvrig