Starten har gått

Når EU-prosessen er over, starter arbeidet her hjemme. Gjennomføring av opphavsrettsdirektivet er noe av siste ukes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Det er nå det begynner!

Rettighetshaverne må bidra konstruktivt for å få en god gjennomføring av opphavsrettsdirektivet i Norge. Det var en av lærdommene fra Kopinorseminaret 30. april. På Stortinget har kulturministeren fått spørsmål om framdriften.

Stortingshøring om Plan S

Som vi tidligere har skrevet, har Marit Knutsdatter Strand og Marit Arnstad (Sp.) foreslått at Stortinget skal pålegge regjeringen å utrede konsekvensene av forskningsrådenes Plan S om åpen tilgang til forskningsartikler. Komiteen avholdt høring denne uka.

For øvrig

Til slutt

Betraktninger om verdien av sosiale medier – og om veien ut:

Jeg tar et siste blikk rundt i den tomme leiligheten, prøver å minnes gode stunder jeg har hatt her, men kommer ikke på særlig mange