Sommerens vareopptelling

I dette siste Kopinornytt før sommeren ser vi tilbake på et utvalg av sakene fra det siste halvåret. Men før vareopptellingen tar vi en tur innom Kopinor.

– Målet er en effektiv og åpen rettighetsforvaltning, med enkle og ubyråkratiske løsninger for brukerne, sier adm. direktør Yngve Slettholm i et sommerintervju:

Kopinor og International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) har inngått en samarbeidsavtale om utviklingsarbeid. Midler fra Kopinors utviklingsfond skal bidra til å styrke IFRROs arbeid med å bistå eksisterende og nye forvaltningsorganisasjoner i utviklingsland:


Facebook, Google og Australia

I februar ble det full konflikt om nyheter på nett: På grunn av et australsk lovforslag om forholdet mellom mediene og nettplattformene, opphørte all nyhetsformidling fra landet på Facebook for en periode. Google inngikk på sin side avtaler med de største mediekonsernene, og dette ble etter hvert også tilfellet for Facebook.

Striden aktualiserer de endringene i opphavsretten som nå innføres i EU.

Verdier i blokkjeden

Trebokstavsforkortelsen NFT – Non-fungible tokens – dukket for alvor opp i nyhetsbildet i mars. Hype eller framtidig forretningsmodell?

Digitale læremidler og pensumlitteratur

Under pandemien økte salget av lærebøker på papir for høyere utdanning for første gang på flere år. Dette utløste en debatt i avisen Khrono i januar/februar:

Som forleggere er vi opptatt av å tilgjengeliggjøre de formatene som studentene ønsker, og å bidra til digitalisering av lærebøker til studenter

Blom-Stokstad, Gundersen og Skaldehaug

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) satte i april søkelyset på tilstanden for læremidler i skolen, på bakgrunn av reformer som fagfornyelsen og den nylig lanserte fullføringsreformen.

Flere kommuner planlegger nå et prosjekt for åpne læremidler for grunnskolen etter modell fra fylkeskommunenes NDLA. Er dette virkelig det beste vi kan gjøre for skolen nå, spør Yngve Slettholm i et innlegg i Kommunal Rapport:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Svensk dom om klassikervern

Mens de økonomiske rettighetene begrenses av en vernetid, gjelder de ideelle rettighetene for all tid. Dette klassikervernet blir sjelden brakt inn for domstolene, men det skjedde i Sverige i mars. Svenska Akademien fikk imidlertid kke medhold i saken som var anlagt mot en nynazistisk organisasjon.

En sådan extensiv tolkning som Akademien förordat skulle kunna ha vissa yttrande- och tryckfrihetsrättsliga konsekvenser

Dommer Tomas Norström

Lydbokavtale for retten

I april møttes Gyldendal, Lydbokforlaget og Jørn Lier Horst i Oslo tingrett i en sak om lydbokrettigheter. Et vesentlig punkt var tolkningen av aktivitetsplikten i normalavtalen mellom forfatter og forlag. Gyldendal tapte saken, men anker.

Voldgift om forfatterstipend

Voldgiftsretten fastsatte i mai fordelingen av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene.

Åpen publisering og rettigheter

Flere tidsskriftforlag gikk i februar ut mot Plan S-samarbeidets lisensbestemmelser, formulert i Coaliton S's Rights Retention Strategy.

I nettstedet The Scholarly Kitchens analyse pekes det på at diskusjonen kan dreie seg fra å bare å handle om forlagenes interesser, til også å dreie seg om forfatternes rettigheter