Snarveier og omveier

Kreative omveier rundt tidsskriftabonnementer og nettsøk for mulig økt salg. Flere av ukas saker dreier seg om digitaliseringens konsekvenser for tilgang til litteratur.

Google Books og boksalget

Vi har tidligere skrevet om hvordan Google Books fremstår som en skygge av sine egne visjoner. To forskere har nå likevel sett på effekten av tjenesten og mener at særlig mindre kjente bøker får økt salg.

Elsevier og veien utenom

Universiteter i mange land forhandler nå med Elsevier og andre tidsskriftforlag. University of California avslutter abonnementsavtalen og tipser samtidig om hvordan studenter og ansatte kan komme rundt problemene.

Plagiat i litteraturen

Diskusjonen om plagiatsaken i Gyldendal, som vi tidligere har skrevet om, fortsetter – ikke minst etter at flere bøker nå er krevd tilbake fra bibliotek.

For øvrig