Sluttspurt

I vintersesongen sitter sportsmetaforene løst, men innspurten om EU-direktivet kan faktisk komme til å bli bli avgjort på målstreken. Dette og mer til i de siste ukers nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

2019-Yes2Copyright_pressrelease_banner
Rettighetshavernes organisasjoner har gått sammen om kampanjen #Yes2copyright

Klart for siste runde

EU-institusjonene har blitt enige om en felles tekst til nytt direktiv om opphavsrett. Nå mobiliseres det fra begge sider foran den endelige plenumsavstemningen i EU-parlamentet. Som tidligere er det artikkel 13, om nettplattformenes ansvar for brukeropplastet materiale, som er mest omstridt.

En dansk nettavis har gjort et ærlig forsøk på å gi en balansert fremstilling av de mest omstridte artiklene 11 og 13. Og det er «ikke nemt at vide» hva konsekvensene egentlig vil bli:

Plan S og åpen publisering

«Plan S-sjefen» Robert-Jan Smits går av, mens diskusjonene fortsetter i etterkant av høringsrunden. Rektor ved Universitetet i Oslo er blant dem som advarer mot hastverket med å gå over til åpen publisering.

Charging Bull Fearless Girl.jpg
Kristen Visbals bronseskulptur ble satt opp dagen før 8. mars 2017 og er senere flyttet til plassen foran børsen i New York. Foto: Anthony Quintano (CC-BY)

Fryktløs jente i ny konflikt

Som vi tidligere har skrevet om, har det vært flere diskusjoner rundt skulpturen Fearless Girl i New York, som ble satt opp til 8. mars for to år siden. Senere har kunstneren laget flere kopier, blant annet til Grand Hotel i Oslo, som fikk sin i fjor på 8. mars. Nå reagerer de opprinnelige bestillerne av kunstverket.

Forskrift om bokavtalen

Høringsperioden for endringene i forskrift for bokavtalen er nå avsluttet. Næringsdepartementet har lagt fram flere mulige modeller for endring av fastprisperioden.

For øvrig

Til slutt

– Vi kan kalle vår tid «den store transkripsjonens tidsalder» skriver forsker ved Nasjonalbiblioteket Eivind Røssaak i Norsk Mediehistorisk Tidsskrift: