S for Sammensatt

De europeiske forskningsrådenes Plan S er kommet i revidert versjon og ble siste uke også diskutert på Stortinget. Spørsmålet om åpen tilgang opptar det meste av denne ukas nyhetssammendrag.

cOAlition-S

Plan S: Reviderte retningslinjer

De reviderte retningslinjene for Plan S ble offentliggjort 31. mai. Tempoet settes noe ned, og enkelte justeringer er foretatt

De to sentrale ambassadørene for Plan S i Norge er Forskningsrådets adm. direktør John-Arne Røttingen og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø:

Blant de første reaksjonene er det stor støtte til den reviderte tidsplanen. Kravet til vidtgående Creative Commons-lisenser blir fortsatt kritisert av flere.

 

Iselin-Nybø
Skjermdump, Stortingets videoarkiv

Plan S på Stortinget

Stortinget behandlet 4. juni representantforslaget fra Marit Knutsdatter Strand og Marit Arnstad om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. Stortingets flertall, bestående av regjeringspartiene, avviste forslaget.

I utdannings- og forskningskomiteens innstilling følger også et brev til komiteen fra forsknings- og høyereutdanningsminister Iselin Nybø. Hun varsler blant annet en utredning om bruken av Creative Commons-lisenser innen 1. september.

Vi flytter makten fra de store forlagshusene, som tjener milliarder av kroner på offentlig finansiert forskning.

Iselin Nybø i Stortinget 4. juni

Når noen bare går sin vei

Entusiasmen for Plan S er ikke like stor i våre naboland, slik Forskerforum skrev om ifjor. Nå har svenske Riksbankens Jubileumsfond trukket seg ut av samarbeidet.

For øvrig