Rettighetsstrid

Prince-bilder, norsk rock og kunstig intelligens. Alt kan være utgangspunkt for strid om rettigheter. Mer i ukas oppsummering fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Bearbeiding og «fair use» i amerikansk høyesterett

Amerikansk opphavsrett skiller seg fra den europeiske, blant annet i bruken av fair use-begrepet og derav behov for stadige domstolsavgjørelser. Denne uka har det vært muntlige høringer i saken om Andy Warhols bearbeidelser av Lynn Goldsmiths foto av Prince. Er Warhols arbeid «transformative», slik at fotografen ikke lenger har noen rettigheter til verket?

Fair use er også påberopt i en sak vi har fulgt en god stund, forleggernes søksmål mot Internet Archive og deres «kontrollerte digitale utlån». Bloomberg Law har en oppsummering av saken, samtidig som de siste partsinnleggene er levert domstolen.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Trønderrock

Det varsles søksmål om produsentrettigheter.

For øvrig