Reguleringer og markeder

Både lovgivning og marked har innflytelse på kulturøkonomien. Ukas eksempelsamling starter på det nordamerikanske kontinentet.

Strid om e-bøker til bibliotek

Det er strid om vilkårene for forlagenes salg eller lisensiering av e-bøker til bibliotekene i mange land. I den amerikanske delstaten Maryland trer en ny lov i kraft ved årsskiftet, der forlagene pålegges å levere e-bøker og annet digitalt materiale til offentlige biblioteker «på rimelige vilkår».

Den amerikanske forleggerforeningen protesterer og henviser til den føderale opphavsrettsloven.

Milliardtap for Canadas forfattere og forleggere

Neste år er det ti år siden Canadas nye opphavsrettslov dramatisk endret vilkårene blant annet for kopieringsvederlag fra skoleverket. Kompensasjonen til forfattere og forleggere har stupt, med et beregnet tap tilsvarende godt over én milliard norske kroner.

Magasinet Publishing Perspectives har samlet flere sentrale aktører blant rettighetshaverne, som nå håper på ny behandling i parlamentet.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Inntektsfall for avisene

Ikke en uke uten Google og Facebook. Ny rapport fra Medietilsynet viser inntektsnedgang for mediebransjen. Siste fem år har norske aviser tapt 29 prosent av reklameinntektene, og pengene har i stedet i stor grad gått til de internasjonale nettigantene.

Ny kulturstatistikk

Statistisk Sentralbyrås nye kulturstatistikk ble presentert 10. desember. Den omfatter tall for hele kultursektoren, også kollektiv rettighetsforvaltning. Forvaltningsorganisasjonene utbetalte til sammen vederlag på 1,5 milliarder kroner i 2020. 

For øvrig