Privatlivets ufred

To rettsavgjørelser har på ulikt vis trukket grensene mot det private. Mens American Airlines sitter igjen med en logo som er så kjedelig at den er uten opphavsrettslig vern. Dette var uke 42.

Hentet fra Facebook

Medias rett til å illustrere «en aktuell hendelse» er behandlet i svensk rett. Publisering på Facebook ble fastslått å være offentliggjøring for et stort og ubestemt antall personer. Vi omtalte denne saken sist i desember 2016.

Fra familievernet

Er retten til privatliv overordnet hensynet til håndheving av opphavsretten? Ikke alltid, sier EU-domstolen, som ikke aksepterer at en internettabonnent som er tatt for ulovling nedlasting, slipper unna med å skylde på et familiemedlem.

For øvrig

They made a decision based on facts rather than hysteria

Frances Moore om EU-parlamentet