Prisen for popen

Vi refererer med glede fra prisdryssene på slutten av året. Men på hvilken måte oppnås riktig pris for kulturdistribusjon på nett? Og hva med nettnøytraliteten?

Look what you made me do

Et nytt album fra Taylor Swift er en stor nyhet av flere grunner. Ikke minst i spørsmålet om plattformer og salg, siden Swift er av dem som holder på eksemplarsalg av sin musikk.

Og kampen mot piratvirksomhet har i dette tilfelle ført til uvanlige allianser. 

USA bort fra nettnøytralitet

Myndighetsorganset Federal Communications Commission (FCC) har lagt fram planer om å fjerne reguleringene som skal sikre lik tilgang til internettjenester, såkalt nettnøyralitet.

Brageprisen-logo

Brageprisene utdelt

Olaug Nilssen, Maria Parr, Thomas Reinertsen Berg, Cecilie Løveid og Kari Grossmann ble tildelt årets Bragepriser 21. november.

For øvrig