Pirater mot strømmen

Overgang til strømming har stort sett vært vellykket, men er ikke problemfri. Og fortsatt er håndheving av opphavsretten viktig. Alt dette er aktualisert i ukas nyheter.

Hva innebærer det nye opphavsrettsdirektivet?

Konsekvensene utredes videre på mange hold:

Kopinorseminaret 30. april vil også ta for seg konsekvenser av direktivet.

KPN Seminar 2019 - Flak

Britiske bokpirater

Fire millioner bøker lastes årlig ned ulovlig i Storbritannia. Nå krever forfatterne handling.

Strømmekonkurransen

Når det blir flere konkurrerende strømmetjenester på et område, spiller repertoaret en stor rolle. Dette er også en aktuell problemstilling i det norske bokmarkedet, og i USA viser en studie økt frustrasjon blant forbrukerne.

For øvrig

Til slutt

Internett har fått medie- og underholdningsindustrien til å blomstre, heter det i en rapport laget for bransjeorganisasjonen Computer & Communications Industry Association.

Ikke helt, sier kritiker:

skyisrising
Fra rapporten The Sky is Rising