Åpen tilgang – og annet nytt fra uke 24

Denne uka kom forslag til retningslinjer for åpen tilgang til forskningsartikler.

Forslag til retningslinjer for Open Access

Arbeidsgruppen som Kunnskapsdepartementet har nedsatt, la 14. juni fram sin rapport med forslag til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

– EUs mål om full åpenhet innen 2020 er ambisiøse, og vi mener Norge må støtte opp under dette målet, sa utvalgsleder Torkel Brekke ved overleveringen.

Retningslinjene ble presentert på et frokostmøte hos Civita 15. juni, der NFFs generalsekretær Tore Slaatta satt i panelet. Uniforum har brakt et referat fra møtet.

Opphavsrettshøringer i EU avsluttet

15. juni var siste frist for å svare på EUs «Public consultation» om to forslag: Innføring av en rett til fritt å avbilde bygninger og utendørs kunstverk, og innføring av egne rettigheter for forlag og mediebedrifter.

IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), der Kopinor er medlem, har avgitt sine uttalelser. IFRRO tar ikke stilling til en egen formalisert rett for forleggere, men presiserer i sitt høringssvar at både opphavsmenn og utgivere har rett på vederlag eller kompensasjon fra f.eks.  privatkopiering, kopiering i undervisning og internt i virksomheter.

Når det gjelder «panoramafrihet» henviser IFRRO til at det er ulike ordninger i medlemslandene og ser ikke behov for en harmonisering.

Den lille skriften

Hvem leser opphavsrettnotisene? De som tar seg tid til å lese den lille skriften i Ryan Norths Dinosaur Comics, får valuta for innsatsen:

copyrightpage2-e1465481760623.jpg
Fra Dinosaur Comics, av Ryan North (Riverhead Books, Penguin Random House)

Den lovlydige kjøper blir takket for å ha støttet forfattere og «allowing Penguin to continue to publish books for every reader». I tillegg får leseren av den lille skriften noen ekstra ord på kjøpet, som ikke finnes noe annet sted i boka.

En opphavrettsnotis er for øvrig ikke nødvendig for å oppnå vern, men er likevel anbefalt, også av Kopinor. Her er Kopinors forslag til notiser, som nok ikke kan oppfattes som like kreative...

Copyright fuels creativity, encourages diverse voices, promotes free speech and creates a vibrant culture

Fra Ryan Norths opphavsrettsnotis

For øvrig

  • Medietilsynet får overta pressestøtten til ukeaviser fra Kulturrådet (Journalisten)
  • Før Storbritannias folkeavstemning: Vilkårene for kreativ sektor med og uten EU-medlemsskap (ALCS News)
  • Store aktører som VG og Dagbladet bremser utviklingen ved å gi bort for mye gratis, mener Nordlys-redaktør (Klassekampen)
  • John-Arne Røttingen blir Forskningsrådets nye direktør (Forskningsrådet)