Nytt og brukt

Er et bruktmarked for e-bøker mulig? Nei, sier EUs generaladvokat i en uke som også har budt på spennende utvikling i fordeling av strømmevederlag og en norsk høyesterettsdom om databasevern og ytringsfrihet. Blant annet.

Fordeling av strømmepengene

For første gang går en strømmetjeneste (franske Deezer) inn for å fordele vederlaget i henhold til inntektene fra bruken. Men plateselskapene må være enige.

Den brukersentriske betalingsmodellen har vært diskutert i en årrekke, blant annet på grunnlag av en forskningsrapport fra det norske prosjektet Sky & Scene i 2014:

Høyesterett om høyesterettsdommer

Høyesterett avsa torsdag kjennelse i saken mellom Lovdata og Rettspraksis.no om publisering av høyesterettsdommer. Lovdata fikk fullt medhold i saken, som dreide seg om rekkevidden av databasevernet og avveiningen mot hensynet til ytringsfriheten.

En beslektet sak er under oppseiling i amerikansk høyesterett. Her dreier det seg om staten Georgias nettbaserte kommentarutgave av sin lovsamling:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


«Bruktsalg» av e-bøker?

EUs generaladvokat argumenterer i en innstilling til EU-domstolen for at nedlastede e-bøker ikke kan sidestilles med fysiske bøker slik at brukeren kan selge eksemplaret videre. Konsumpsjonsregelen, at opphaver mister retten til å kontrollere videre spredning av et verkseksemplar som er solgt eller overdratt med vedkommendes samtykke, gjelder altså ikke digitale eksemplarer.

Sakens utgangspunkt er nettjenesten Tom Kabinet, som er blitt saksøkt av nederlandske forleggere.

There is actually no second-hand market in the digital world but a single market of identical files

Federation of European Publishers

For øvrig