Nytt fra sommeren

Mye lesing i ferien, men hvor ble det av e-boka? Musikkbruken er i alle fall heldigitalisert. Vi har samlet det siste om kulturøkonomi og opphavsrett så du er klar for høsten.

Norsk ungdom på strømmetoppen

Tono-undersøkelse.PNG
Nordisk musikkstrømming. Illustrasjon fra YouGovs rapport Digital Music in the Nordics

TONO har sammen med sine søsterselskaper i Danmark og Finland gjennomført en undersøkelse om bruken av digital musikk i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

And you know that can't be bad

Det ble ikke noen rettssak mellom Paul McCartney og Sony – rettighetsstriden er løst gjennom forlik og McCartney har overtatt forlagsrettighetene til hele Beatles-katalogen.

Saken har blant annet dreid seg om britisk eller amerikansk lov skulle gjelde. I Nederland har landets høyesterett nylig behandlet en tilsvarende sak, om vilkårene for oppløsning av en musikkforlagsavtale:

Maler med røkelseskar

Appropriasjon, nytt selvstendig verk eller plagiat? En av sommerens kultursaker har dreid seg om Vebjørn Sands bruk av et Cartier-Bresson-fotografi.

For øvrig