Nord og sør

Krefter og tendenser i opphavsrett og kulturøkonomi er globale, men kan slå ulikt ut. Mer om det i ukas nyhetssammendrag.

Betaler for nyheter

Både Google og Facebook går inn i samarbeid med nyhetsmediene. Samtidig understreker en ny fransk rettsavgjørelse plattformenes plikt til å betale for nyheter.

Ikke alle er like fornøyd med denne utviklingen:

Åpen tilgang i sør

Hensynet til lesere i utviklingsland har av og til blitt brukt som argument for åpen tilgang til forskningsartikler. Men når kostnadene i stedet legges på forfattere, kan forskere fra sør bli skadelidende.

Samtidig er UNESCO i gang med en prosess for å fremme det enda bredere begrepet Open Science:

... og i nord

En ny rapport viser tilstanden for åpen tilgang, rettigheter og lisensiering blant de store tidsskriftutgiverne i Europa.

For øvrig

Van Halen.PNG

Til slutt

Eddie Van Halen, som døde denne uka, var gitarist, låtskriver og produsent. Men det var ikke alt, patentmyndighetene i USA har ham også registrert som oppfinner.