Menneskelig

Kunstig intelligens viser følelser, internettplattformene skal stilles til ansvar. Menneske og maskin møtes i ukas gjennomgang fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Vil ha Google og Facebook inn på teppet 

Medieorganisasjonene krever større åpenhet fra nettplattformene når EUs Digital Services Act skal inn i norsk lovverk.

Mens vi venter på strategien

Kunnskapsdepartementets nye digitale strategi er ventet denne vinteren. I mellomtiden går debatten både i og utenfor skolen.

Det er på tide å ta et skritt tilbake og skaffe oss oversikten. Om ikke kan resten av historien om teknologi i skole ende som en tragedie.

Thom Jambak

Kunstig og emosjonelt

I kunstig intelligens-verdenen skjer ting raskt. Forrige uke skrev vi om den ventede lanseringen av Googles verktøy. Nå har Microsoft åpnet sitt KI-støttede Bing-søk for enkelte brukere. Og mens ChatGPT er beskyldt for å lage kjedelige tekster, viser de første rapportene noe helt annet fra Bing:

Kunstig intelligens blir opphavsrettslig interessant både for rettighetene til dataene KI-modellen trenes på og for rettighetene til resultatene. I EU arbeides det nå på høytrykk med en ny forordning. Europeiske opphavere og utøvere har samlet seg for å sette rettighetsspørsmålene på dagsorden.

Her er ukas norske bidrag til debatten:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Opphavsrettsdirektiv på dansk

Danske medier har inngått den første avtalen om bruk av medieinnhold etter at artikkel 15 i EUs opphavsrettsdirektiv er gjort til dansk lov. Samtidig blir Danmark, sammen med ti andre land brakt inn for EU-domstolen for ikke å ha gjennomført hele direktivet.

For øvrig

Til slutt

Dekningen av vintersport tok en sving innom opphavsretten denne uka, da det kom reaksjoner på VM-arrangørenes versjon av den norske (og etter hvert den svenske) nasjonalsangen.

Dette bare for å minne om at det denne våren er 45 år siden Kirke- og undervisningsdepartementet (etter innstilling fra Det sakkyndige råd for åndsverker) nedla forbud mot distribusjon og offentlig framføring av Arne Domnerus' og Bengt Hallbergs versjon av den norske nasjonalsangen.