Lov, rett og statsbudsjett

Selv om privatkopieringen ikke øker, har flere fått rett til vederlag. At lovgivning og budsjettering er to forskjellige ting, er noe av lærdommene fra uke 43.

Ingen nye midler til privatkopieringen

I den nye åndsverkloven ble det fastslått at også privatkopiering av litterære og visuelle verk skal kompenseres. Kompensasjonsbeløpet ble imidlertid ikke hevet i forslaget til statsbudsjett, og kulturministeren bekrefter at dette ikke var en forglemmelse.

Presseorganisasjoner støtter Rettspraksis.no

Nettstedet Rettspraksis.no er på lufta igjen etter at de tapte søksmålet fra Lovdata. Nettstedet inneholder 40 000 høyesterettsavgjørelser, og den rettslige striden står nå om avgjørelsene fra en periode på 2000-tallet.

Kjennelsen fra Oslo byfogdembete er anket til lagmannsretten, og nettstedet har fått støtte fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Åpen tilgang

Strategen bak Plan S, Robert-Jan Smits, viser ingen nåde overfor forskere og vitenskapsselskaper som er kritiske til tempoplanen. Mens Universitetsforlagets forlagssjef vil nyansere diskusjonen.

Ja, man må betale for tilgang. Men det er ikke forskningen man betaler for da

Hege Gundersen

For øvrig