Lov og moral

Avslutningsvis er dagens Kopinornytt i det filosofiske hjørnet. Men siste uke brakte også nytt om utviklingen på opphavsrettsområdet – både innen- og utenlands.

Før siste strek er satt

– fortsetter innspillene om åndsverkloven, slik vi også refererte i forrige uke.

Visepresidenten foreleser

Andrus Ansip er visepresident for EU-kommisjonen og ansvarlig for det digitale indre marked. I april holdt han Charles Clark Memorial Lecture – et fast innslag under bokmessen i London. I foredraget presenterte han de ulike elementene i EUs opphavsrettspakke som nå er til behandling.

For øvrig

Filosofisk avslutning

Bare ulovlig eller i tillegg moralsk forkastelig? Med utgangspunkt i situasjonen for vitenskapelige tidsskrifter har The Scholarly Kitchen dykket ned i retts- og moralfilosofien når det gjelder synet på opphavsretten.

Does it make more sense to consider copyright infringement a kind of theft, or to regard it as merely the breaching of a more or less arbitrary rule