Løft for lesing

Litteraturorganisasjonene samler seg om et opprop for lesing. Leseløftet er blant nyhetene på Verdens bok- og opphavsrettsdag, og mere følger her.

Leseløftet

På Verdens bok- og opphavsrettsdag, 23. april, går 16 litteratur- og språkorganisasjoner ut med et felles opprop for et løft for litteratur og lesing.

I oppropet fremheves fem punkter for kunnskaps- og kulturpolitikken:

  1. Ivareta og utvikle norsk språk
  2. Bevar bredden som gir alle litteratur
  3. Gi folk tilgang til bøker i hele landet
  4. Gjør bøkene kjent
  5. Skaff bedre kunnskap om lesing

Flere abonnenter og færre annonsører

Pandemien har fått store konsekvenser for både mediebruk og medieøkonomi i de nordiske landene, viser en rapport fra kunnskapssenteret Nordicom ved Göteborgs universitet.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Rettssak om forfatterkontrakter og forlagsrettigheter

Oslo tingrett har denne uka vært stedet for et oppgjør om lydbokrettigheter, i saken Gyldendal og Lydbokforlaget har anlagt mot forfatteren Jørn Lier Horst.

NFT og opphavsretten

Non-fungible tokens (NFT), fenomenet som ennå ikke har fått en norsk oversettelse, er omsettelige, digitale representasjoner av (blant annet) kunstverk, basert på blokkjedeteknologi. 

Peter Mezei, João Pedro Quintais, Alexandra Giannopoulou og Balázs Bodó drøfter fenomenet opp mot opphavsrett og rettighetsforvaltning:

  • The Rise of Non-Fungible Tokens (NFTs) and the Role of Copyright Law (Kluwer Copyright Blog):
    Part I | Part II

For øvrig