Lesestund

Både bokbransjen og Statistisk sentralbyrå har undersøkt nordmenns lesevaner. Resultatene, og annet nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi, finner du her.

Hva og hvordan leser vi?

Bokhandlerforeningens og Forleggerforeningens leserundersøkelse ble presentert i slutten av mai. En fjerdedel av de spurte leser mer enn en bok måneden, mens 17 % ikke har lest en eneste bok i 2021.

Også Statistisk sentralbyrå har målt boklesingen. I sin rapport Norsk kulturbarometer er et eget kapittel viet boklesing

Kulturbarometer.PNG
Andel papirboklesere og e-boklesere på fritiden, etter kjønn, alder og utdanning. Fra Norsk kulturbarometer 2021, Statistisk sentralbyrå.

Nå haster det

EU-landenes frist for å gjennomføre opphavsrettsdirektivet (digitalmarkedsdirektivet, DSM) fra 2019, utløp for ett år siden. Nå har 13 land mottatt purring fra kommisjonen. 


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Unntak og begrensninger

WIPOs komité for opphavsrett, Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) avholdt sitt faste møte i mai, for første gang siden før pandemien. SCCR preges av langvarige diskusjoner som ikke finner sin løsning på en enkelt sesjon. Diskusjonen om nye unntak fra opphavsretten, blant annet innenfor utdanning og bibliotek, er blant dem. Her er oppsummeringer fra to ulike sider av den diskusjonen:

For øvrig

Til slutt

Noen teknologiskifter tar lengre tid enn andre. Europa holdt på pergament over 1500 år etter at papiret var oppfunnet.