Kvalitet koster

Redaktørstyrte medier og forlagsproduserte læremidler nyter tillit for kvalitet og etterrettelighet, men er vi villig til å betale for det? Flere av ukas saker berører disse dilemmaene.

Digitale medier – og de sosiale

Facebook er folks viktigste kilde for lokalinformasjon, selv om lokalmediene nyter langt høyere tillit. Dette er noen av konklusjonene i en ny rapport fra BI Center for Creative Industries:

Forholdet mellom redaktørstyrte medier, sosiale medier og Google preger også andre nyheter om medieutviklingen:

Gratis læremidler?

Diskusjonen etter Kopinorseminaret fortsetter. Skal utdanningsinstitusjonene stille pensumlitteratur gratis tilgjengelig for studentene?

I videregående skole har de åpne læremidlene flyttet beslutningsmakten til byråkratene og begrenset mangfoldet, ifølge Abelia.

Fordelingen av strømmemidlene

Strømmeselskapene har nøyaktig oversikt over musikkbruken, men hvordan skal kaken fordeles? Ideen om å ta utgangspunkt i enkeltbrukernes betaling har levd en stund, les for eksempel denne artikkelen fra Ballade.

En ny finsk rapport om temaet ble presentert på by:Larm tidligere i mars:

For øvrig