Kunsten telles

Kulturrådet har lagt fram sin årlige rapport om omsetning i kulturlivet. I USA ble kravene til nettnøytralitet opphevet – hva gjør Europa?

Kunst i tall

Kulturrådets rapport Kunst i tall ble lagt fram 12. desember. Rapporten presenterer omsetningstall for 2016 innenfor musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst, til sammen 13,7 milliarder kroner. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter.

USA forlater nettnøytraliteten

Tilsynsorganet FCC opphevet 14. desember kravene til internettleverandører om lik tilgang til alle typer nettinnhold. Blant dem som har gått mot endringen, er Tim Berners-Lee, allment anerkjent som World Wide Webs «oppfinner.»

Årets fabelaktige formidler

Merete Henden Kronholm ved Mysen videregående skole har fått Kopinors pris for fabelaktig formidling 2017. Prisen ble utdelt på et arrangement på skolen 11. desember.

For øvrig