Kunnskap som våpen

Av og til må vi minnes om hva det hele egentlig dreier seg om. Ukas nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi starter i Ukraina.

Skriv! Fortell!

Torsdag 20. oktober talte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til verdens bokbransje under bokmessen i Frankfurt.

– Når folk mangler kunnskap, er de lettere å manipulere, sa presidenten som understreket hvor viktig det var med dokumentasjon og informasjon, blant annet om de krigsforbrytelsene som finner sted.

Kollektiv forhandlingsrett for kunstnere

Som selvstendige næringsdrivende står mange kunstnere uten det rammeverket med forhandlingsrett som vanlige arbeidstakere. EU har nå publisert nye retningslinjer for praktisering av konkurranselovgivningen, som åpner for en slik forhandlingsrett.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Nordiske medier i global konkurranse

Annonsemarkedet forsvinner ut til nettplattformene, men leserinntektene øker. En ny rapport ser på de nordiske medienes økonomiske utvikling i perioden 2016–2020. Rapporten er laget av Nordicom for Nordisk Ministerråd.

EU og nettplattformene

Digital Markets Act (DMA), det europeiske konkurranserettslige lovverket for nettplattformene, er nå publisert og vil tre i kraft om et halvt år.

For øvrig