Kulturarv og åpenhet

Stadig mer av kulturarven blir åpent tilgjengelig på nett. Gode avtaler er en av veiene dit, som ukas nyhetssammendrag viser. I høyere utdanning og forskning diskuteres også åpenhet. Og norsk språk, da.

Kulturarven på nett

Initiativene for å digitalisere og legge ut på nett deler av kulturarven tar mange former, enten ved at nye tilbud baseres på verk som er falt i det fri eller ved avtaler med rettighetshavere.

Avtalen mellom NRK og Norwaco om TV-innhold ble rett før jul avløst av en mer begrenset avtale:

Norsk på campus

Også siste uke har situasjonen for norsk språk i høyere utdanning blitt satt på dagsorden:

Kopinorseminaret 27. februar, som arrangeres i samarbeid med Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, tar for seg det norske språkets plass i høyere utdanning:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Åpen tilgang og egen publisering

Bibliotekdirektøren ved OsloMet tar til orde for forlagsvirksomhet i institusjonenes regi. På sin side har det britiske forskningsrådet, som deltar i Plan S-samarbeidet, lagt en plan for åpen tilgang til vitenskapelige monografier i 2024.

For øvrig