Kopinor ønsker alle en god jul

Mens vi går inn for landing før jule- og nyttårshelgen, ser Kopinornytt på noe av siste ukes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Julevignett norsk lang

God jul og godt nytt år

– Betydningen av opphavsretten, som en drivkraft for kulturell utvikling, må forklares og forsvares kontinuerlig. Her har både Kopinor og andre i opphavsrettsfeltet en oppgave.

Privat betaling

Med den nye åndsverkloven som ble innført 1. juni har også opphavere innen visuell kunst og litteratur fått rett til kompensasjon for privatkopiering. Men posten for vederlag ble ikke økt i statsbudsjettet.

Dommer på nett

Saken mellom Rettspraksis.no og Lovdata om tilgjengeliggjøring av dommer hentet fra Lovdata er nå avgjort i lagmannsretten.

For øvrig

Til slutt

Luis Fonsis Despacito er den mest avspilte sang på Youtube noensinne og nærmer seg seks milliarder visninger.

Men hva med vederlagsbetalingen til rettighetshaverne? EUs nye opphavsrettsdirektiv vil antagelig komme til hjelp, men også rettighetshaverne må rydde i dataene sine, skriver Robert Levine.