Kontroll på rettighetene

Rettighetshaverne møtte stortingskomiteen om kollektiv rettighetsforvaltning denne uka. Også utenlands er man opptatt av kjøp, salg og forvaltning av rettigheter. Og hva er den rette måten å forhindre tyverier på?

Høring om kollektiv forvaltning

Kollektiv forvaltning av rettigheter har gjennom mange år hatt stor betydning for lovlig og effektiv formidling av kultur og kunnskap. Stortinget behandler nå et forslag til ny lov om slik kollektiv rettighetsforvaltning, og en rekke organisasjoner av rettighetshavere stilte på den digitale høringen torsdag 21. januar.

Magasinet Kapital presenterer den største kollektive forvaltningsorganisasjonen i et større oppslag:

Strid om antipiratkamp i Danmark

Advokatfirmaet Njord har spesialisert seg på å saksøke danske nettbrukere for ulovlig nedlasting. Rettighetshavernes organisasjoner, organisert i Rettighedsalliancen, har kritisert praksisen, og nå er firmaet og en advokat anmeldt for bedrageri.

Vi har tidligere skrevet om at firmaet i 2017 startet tilsvarende virksomhet i Norge. Heller ikke den norske Rettighetsalliansen støttet fremgangsmåten:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Betale eller ikke betale for nyheter?

Google og den franske organisasjonen for mediebedrifter har blitt enige om rammeverket for lisensiering av nyhetsklipp. I Australia går det fortsatt mot full konflikt.

Musikkrettigheter til salgs

Nok en opphaver har solgt rettighetene til sangkatalogen sin. Musikkrettigheter er blitt investeringsobjekter, og ny bruk på internett bidrar til verdistigningen.

For øvrig