KI i høy sjø

Det stormer rundt KI – både i selskapet OpenAI og i EUs lovgivningsprosess. Samtidig har Kulturdepartementet lagt fram sitt forslag til endringer i åndsverkloven.

Høring

Onsdag i denne uka kom departementets høringsnotat om endringer av åndsverkloven. To EU-direktiver skal gjennomføres, og høringsfristen er 15. mars.

KI: Bremsene på

Generativ kunstig intelligens, og særlig de store språkmodellene, har skapt problemer for EUs lovgivningsprosess om KI. Flere av de store landene vil nå unnta disse modellene fra den nye AI Act.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


KI: Åpen strid

Forskning, forretning, innovasjon, ansvar. Striden i OpenAI illustrerer flere av dilemmaene i utviklingen av kunstig intelligens. I løpet av én uke forlot Sam Altman sjefsstillingen i OpenAI og fikk den igjen. 

Dyrtid

Stadig flere melder om strammere økonomi, og av disse har halvparten sagt opp ett eller flere abonnement. Strømmetjenestene går først.

Oppsigelse av abonnement.png
Strømmetjenestene er på topp blant de abonnementer som er sagt opp på grunn av stram økonomi.(Mediebedriftene)

For øvrig