Justering av balansen

Opphavsrettslovgivningen skal balansere interesser, mellom brukere og rettighetshavere og mellom rettighetshavere og teknologibransjen. Nå skrus det litt på balansehjulet igjen.

512

Den føderale opphavsrettsmyndigheten i USA har avsluttet arbeidet med en rapport om deres notice and take down-prinsipp som ble innført i 1998. Prinsippet fritar digitale tjenestetilbydere for ansvar for opphavsrettskrenkelser gjennom deres systemer, hvis de fjerner innholdet når rettighetshaver krever det.

Det samme prinsippet er også gjennomført i europeisk lovgivning og har ligget til grunn for at tjenester som Youtube har kunnet bygge ut en stor base av opphavsrettslig beskyttet innhold. U.S. Copyright Office ønsker å «finjustere» balansen mellom rettighetshavere og teknologibransjen, men går ikke så langt som EU, som har pålagt de store nettjenestene ansvar for at brukeropplastet innhold er klarert.

For dem som vil sette seg ned og lese:

Norsk mediebarometer

Norsk mediebarometer 2019.PNG
Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrås årlige måling av befolkningens mediebruk er klar.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Trykt og digitalt

Med jevne mellomrom kommer påminnelsene om at papirmediene og de digitale mediene vil kunne leve godt sammen. Men multimediebøkene kom visst aldri.

For øvrig