Internett og ansvarlighet

Teknologiselskapene er ikke lenger pionerer fra 1990-tallet, men mektige internasjonale konsern. Det er blant påminnelsene i siste ukes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Nasjonal ordning for digitale læremidler?

Utdanningsnytt bringer en grundig artikkel om status for den varslede nasjonale løsningen for digitale læremidler i grunnskolen. Det er bevilget utviklingsmidler til grunnskolene, men i bakgrunnen finnes fortsatt NDLA-planene.

Se også:

Det viste seg at det faktisk er dyrere å utvikle digitale læremidler enn å utvikle lærebøker på papir.

Sigmund Brenna i Fredrikstad kommune til Utdanningsnytt

1990-årene er forbi

Charles Rivkin, leder for filmselskapenes organisasjon MPAA, kritiserer nettplattformene for å ta for lett på piratvirksomhet. Tittelen på hans foredrag A Declaration of Accountability for Cyberspace henspiller på nettpioneren John Perry Barlows kjente A Declaration of the Independence of Cyberspace fra 1996.

– 1990-årenes internett er ikke dagens internett, sa Rivkin, som etterlyste et større ansvar fra teknologiselskapene.

For øvrig