Inspirert

Er alle plagiatbeskyldningene skadelig for musikken? Mer i ukas gjennomgang fra opphavsrett og kulturøkonomi, som starter med svensk privatkopiering og ender med læremidler i utviklingsland.

Ny ordning for privatkopieringsvederlag i Sverige

I slutten av april ble en svensk, statlig utredning om privatkopieringsvederlaget publisert. Vederlaget skal fortsatt hentes inn fra produsenter og importører av lagringsmedier, men det tas hensyn til at tekst og bilder, ikke bare lyd og film, utsettes for privatkopiering. Utredningen foreslår at en ny statlig myndighet skal avgjøre vederlagsnivået og hvilke lagringsmedier som skal omfattes.

Grensene for inspirasjon

Vi har tidligere fulgt en rekke saker om påstått musikkplagiat og har registrert at det kan se ut til å ha blitt vanskeligere å vinne fram. Flere tar nå til orde for at det må være mulig å la seg inspirere:  

Men når det gjelder sampling, kan imidlertid et «Halleluja!» være nok til å havne i retten.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


For øvrig

Til slutt

Det siste tiåret har det vokst fram en sterk bevegelse for åpne læringsressurser (Open Educational Resources, OER), blant annet støttet av FNs organisasjon for utdanning, UNESCO. Ikke minst skal dette bidra til læremiddelsituasjonen i det globale sør. Men hvor godt er læremidler fra rike industriland tilpasset mottakerne, når det gjelder språk, kultur og virkelighetsbeskrivelse?