Innspurt ute, utsettelse hjemme

Mens Stortinget har utsatt behandlingen av ny åndsverklov, går Europaparlamentet inn i innspurten om EUs opphavsrettspakke. Her er ukas nytt om opphavsrett og kulturøkonomi.

Private klasserom?

23. mai kom meldingen om at Stortingets familie- og kulturkomité ikke kommer til å legge fram noen innstilling om ny åndsverklov før sommeren. I september er det som kjent valg, og en ny komité vil deretter bli oppnevnt.

Etter at paragraf 71 om opphavsrett i arbeids- og oppdragsforhold ble trukket tidligere i måneden, har mye av oppmerksomheten samlet seg rundt forslaget om å lovfeste at klasseromsundervisning tilhører den private sfære.

USA drøfter ideelle rettigheter

Europeisk opphavsrett hviler på to typer av rettigheter som ligger hos opphavsmannen: De økonomiske og de ideelle rettighetene. De ideelle rettighetene (særlig rett til navngivelse og til vern mot krenkende gjengivelse) har ikke samme tradisjonelle vern i USA og er ikke tatt inn i de føderale opphavsrettslovene.

US Copyright Office har nå gjennomført en høring om disse spørsmålene. Svarene avslører blant annet et skille mellom produsenter og kunstnere.

Stormløp mot Brussel

Før sommerferien skal alle endrings- og kompromissforslag til EUs opphavsrettspakke samles og debatteres i Europaparlamentets juridiske komité. Dette er høysesong for besøk og innspill fra interessentgrupper, og fra de siste ukene henter vi disse:

Europeiske opphavsmenn, særlig komponister og tekstforfattere, sto bak arrangementet Meet the authors, som blant annet ble møtt av EU-kommisjonens visepresident Andrus Ansip.

En rekke organisasjoner og institusjoner innenfor blant annet teknologi- og biblioteksektorene har levert et åpent brev til Europaparlamentet. De krever blant annet fjerning av forslaget om å pålegge tjenester som Youtube et ansvar for at rettighetshavere blir betalt for opplastet, brukergenerert innhold.

Og under filmfestivalen i Cannes samlet flere filmregissører seg om et krav til fornyelse av lovverket:

The current situation is a race to the bottom that drives down the respect for and value of creative works.

Europeiske opphavsmenn om Youtube og lignende tjenester

For øvrig

amazonbooks.jpg

Til slutt

Amazon åpnet sin sjuende bokhandel i USA sist uke, denne gang på Manhattan. Hva kjennetegner denne hybriden av netthandel og fast utsalgssted? To kommentarer gir ulike svar: