Informasjon og dannelse

Hva kan Platon fortelle oss om dagens læremiddeldiskusjon? Det er både spenn og dybde i dagens nyhetssammendrag fra opphavsrett og kulturøkonomi.

TONO vant i lagmannsretten

RiksTV tapte ankesaken om klarering av opphavsrettigheter. TONO varsler betydelige erstatningskrav om dommen blir rettskraftig.

Når læremidler skal velges

– Diskusjonene ender ofte opp i en krangel om bok eller nettbrett, skriver Utdanningsforbundets Thom Jambak i en kronikk i bladet Utdanning. Samtidig går Aftenposten på lederplass ut mot NDLA-modellen.

Helt sentralt står lærernes evne og mulighet til å vurdere nye læremidler med et kritisk blikk.

Thom Jambak

Ryddesjau i forbund

Både økonomisk uryddighet og skattekrav preger organisasjonen Norsk Artistforbund.

For øvrig